ضوابط اجرایی بودجه ۹۷ ابلاغ شد تعیین فوق العاده یت کارکنان/ کمک هزینه غذا وتلفن همراه /حداقل حقوق

درخواست حذف این مطلب

سازمان برنامه و بودجه کشور دقایقی پیش ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ را به دستگاه های تی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه کمک هزینه غذای روزانه حداکثر شصت و یک هزار (۰۰۰ر۶۱) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی کنند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیـون و دویسـت و شصت هـزار (۰۰۰ر۲۶۰ر۱) ریال و در شهـرهـای دارای پانصـد هزار نفر جمعـیـت و بالاتر مــاهـانه حداکثر هشـتصـد و چهل هزار (۰۰۰ر۸۴۰) ریال تعیین شد. همچنین کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، اعلام شد.

متن کامل این ابلاغیه در ادامه می آید:

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]